Konkurs - Gdynia - budynek biurowy na terenie Molo Rybackiego Budynek biurowy

Status: Koncept
Adres
ul. Hryniewickiego 10, Gdynia
Klient
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Rozmiar
26792
Projektant generalny
Mariusz Lewandowski
Lider projektu
Paweł Pyłka
Nagrody
I miejsce

I miejsce - konkurs GDYNIA

Zorganizowany przez Polski Holding Nieruchomości S.A. konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni został rozstrzygnięty i podczas publicznego ogłoszenia wyników poznaliśmy jego zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pracownia S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy Sp. z o.o. Autorzy projektu Mariusz Lewandowski oraz Paweł Pyłka.

Opis pracy konkursowej.

Skala zaprojektowanych budynków wynika z zapisów Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego. Ograniczenia planu, a w szczególności dopuszczalne wysokości zabudowy oraz oczekiwania inwestora pozwalają na zaprojektowanie budynku o pięciu kondygnacjach nadziemnych z lokalną dominantą przy skrzyżowaniu ul. Waszyngtona i Hryniewieckiego. Zespół składa się z trzech budynków o podobnej formie i wielkości.

Zespół budynków wypełnia cały kwartał zabudowy. Zaprojektowaliśmy zespół o czterech frontach, jednakową rangę i charakter mają wszystkie elewacje zewnętrzne. Elewacja wschodnia i zachodnia pokrywa się z obowiązującą linią zabudowy pierzejowej, wyznaczonej przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Narożniki budynku zgodnie z zapisami planu zostały lokalnie nadwieszone nad „nieprzekraczalną linią zabudowy na poziomie parteru”.

Zaprojektowana zabudowa stanowi zespół trzech w pełni niezależnych funkcjonalnie obiektów. Charakter zewnętrznych i wewnętrznych elewacji jest inny. Inspiracją dla budynku, a raczej całego zespołu jest muszla, ze swoją chropowatą powierzchnią zewnętrzną i gładkim opalizującym wnętrzem. Ostre narożniki podkreślają i precyzyjnie definiują miejsce zmiany charakteru elewacji.

Sposób ukształtowania parterów budynku zachęca przechodniów do wejścia do wnętrza kwartału zabudowy.

Każdy z budynków został zaprojektowany według podobnego schematu funkcjonalnego. W parterach budynków znajdują się powierzchnie komercyjne przeznaczone na lokale usługowe, handlowe i gastronomię. W centralnej części każdego z budynków z wejściem od strony wewnętrznego dziedzińca mieści się lobby wejściowe do części biurowej. Na kondygnacjach od drugiej do piątej zaprojektowano powierzchnie biurowe. Przestrzeń może być użytkowana zarówno w formie open-space jak i w układzie gabinetowym. W każdym z budynków zaprojektowano dwa wewnętrzne patia. Wokół piątej kondygnacji znajdzie się taras użytkowy, podobnie jak lokalnie na kondygnacji trzeciej i czwartej.

Elewacje zewnętrzne wykorzystują dwa elementy formalne: betonową ramę dającą elewacji tektonikę i światłocień i szkło.  Dodatkowo kształt parteru wraz z rytmem słupów mają za zadanie kierować pieszych na wewnętrzy dziedziniec. Wszystkie elewacje zewnętrzne zostały zaprojektowane i skomponowane jako wspólny zespół budynków.

W pracy konkursowej przewidziano szereg rozwiązań  mających  na celu uzyskanie maksymalnego komfortu użytkowania, zminimalizowanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Zaleca się uatrakcyjnienie terenu dla mieszkańców i włączenie go do przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie rozwiązań takich jak: ścieżki rowerowe, ławki, zieleń, skwery, kawiarnie itp. Teren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, i innych osób ze specjalnymi wymaganiami jak osoby starsze, rodzice z dziećmi, osoby poruszające się rowerami.

W celu potwierdzenia zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko oraz w celu przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej zrównoważony zakłada się, iż wraz z jego rozpoczęciem zostanie także rozpoczęty proces certyfikacji BREEAM na poziomie min. Very Good lub LEED na poziomie min. Gold lub WELL na poziomie min. Gold.
 

Error 301

Error

301

Moved

The document has moved here.