Kontakt

S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o.

ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa

NIP 526-24-61-503   

tel.: (+48) 22 826 10 15 /  (+48) 22 826 02 18

email: biuro@samiarchitekci.com

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000004616

kapitał zakładowy w wysokości  50.000,00 zł w całości wpłacony

Error 301

Error

301

Moved

The document has moved here.