Konkurs - Gdynia - budynek biurowy na terenie Molo Rybackiego Budynek biurowy

Status: Koncept
Address
ul. Hryniewickiego 10, Gdynia
Client
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Size
26792
General designer
Mariusz Lewandowski
Project head
Paweł Pyłka
Awards
I miejsce

I miejsce - konkurs GDYNIA

Zorganizowany przez Polski Holding Nieruchomości S.A. konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni został rozstrzygnięty i podczas publicznego ogłoszenia wyników poznaliśmy jego zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pracownia S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy Sp. z o.o. Autorzy projektu Mariusz Lewandowski oraz Paweł Pyłka.

Opis pracy konkursowej.

Skala zaprojektowanych budynków wynika z zapisów Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego. Ograniczenia planu, a w szczególności dopuszczalne wysokości zabudowy oraz oczekiwania inwestora pozwalają na zaprojektowanie budynku o pięciu kondygnacjach nadziemnych z lokalną dominantą przy skrzyżowaniu ul. Waszyngtona i Hryniewieckiego. Zespół składa się z trzech budynków o podobnej formie i wielkości.

Zespół budynków wypełnia cały kwartał zabudowy. Zaprojektowaliśmy zespół o czterech frontach, jednakową rangę i charakter mają wszystkie elewacje zewnętrzne. Elewacja wschodnia i zachodnia pokrywa się z obowiązującą linią zabudowy pierzejowej, wyznaczonej przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Narożniki budynku zgodnie z zapisami planu zostały lokalnie nadwieszone nad „nieprzekraczalną linią zabudowy na poziomie parteru”.

Zaprojektowana zabudowa stanowi zespół trzech w pełni niezależnych funkcjonalnie obiektów. Charakter zewnętrznych i wewnętrznych elewacji jest inny. Inspiracją dla budynku, a raczej całego zespołu jest muszla, ze swoją chropowatą powierzchnią zewnętrzną i gładkim opalizującym wnętrzem. Ostre narożniki podkreślają i precyzyjnie definiują miejsce zmiany charakteru elewacji.

Sposób ukształtowania parterów budynku zachęca przechodniów do wejścia do wnętrza kwartału zabudowy.

Każdy z budynków został zaprojektowany według podobnego schematu funkcjonalnego. W parterach budynków znajdują się powierzchnie komercyjne przeznaczone na lokale usługowe, handlowe i gastronomię. W centralnej części każdego z budynków z wejściem od strony wewnętrznego dziedzińca mieści się lobby wejściowe do części biurowej. Na kondygnacjach od drugiej do piątej zaprojektowano powierzchnie biurowe. Przestrzeń może być użytkowana zarówno w formie open-space jak i w układzie gabinetowym. W każdym z budynków zaprojektowano dwa wewnętrzne patia. Wokół piątej kondygnacji znajdzie się taras użytkowy, podobnie jak lokalnie na kondygnacji trzeciej i czwartej.

Elewacje zewnętrzne wykorzystują dwa elementy formalne: betonową ramę dającą elewacji tektonikę i światłocień i szkło.  Dodatkowo kształt parteru wraz z rytmem słupów mają za zadanie kierować pieszych na wewnętrzy dziedziniec. Wszystkie elewacje zewnętrzne zostały zaprojektowane i skomponowane jako wspólny zespół budynków.

W pracy konkursowej przewidziano szereg rozwiązań  mających  na celu uzyskanie maksymalnego komfortu użytkowania, zminimalizowanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Zaleca się uatrakcyjnienie terenu dla mieszkańców i włączenie go do przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie rozwiązań takich jak: ścieżki rowerowe, ławki, zieleń, skwery, kawiarnie itp. Teren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, i innych osób ze specjalnymi wymaganiami jak osoby starsze, rodzice z dziećmi, osoby poruszające się rowerami.

W celu potwierdzenia zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko oraz w celu przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej zrównoważony zakłada się, iż wraz z jego rozpoczęciem zostanie także rozpoczęty proces certyfikacji BREEAM na poziomie min. Very Good lub LEED na poziomie min. Gold lub WELL na poziomie min. Gold.