Spichlerz Modlin Hotel

Status: Koncept
Adres
Modlin
Klient
prywatny
Rozmiar
25000 m2
Projektant generalny
Mariusz Lewandowski
Lider projektu
Jakub Krzyczkowski
Zespół projektowy
Maciej Wrzosek

Koncepcja adaptacji i modernizacji Spichlerza w Twierdzy Modlin

Teren inwestycji znajduje się na trójkątnym cyplu u ujścia Narwi do Wisły. Budynek posadowiony jest na południowym brzegu Narwi, północna ściana stoi bezpośrednio na linii brzegowej. Ze względu na wysokie walory krajobrazowe i artystyczne obiektu i otaczającego terenu proponowane jest  przekształcenie Spichlerza na funkcję hotelową - umożliwiającą zachowanie pierwotnej formy, odbudowę integralności bryły oraz pełnienie roli edukacyjnej.

Głównym założeniem idei architektonicznej jest konserwatorska restauracja i adaptacja obiektu oraz współczesna rekonstrukcja zniszczonego skrzydła zachodniego. Nowe skrzydło obrysem dopasuje się do zachowanych fragmentów cokołu, układ elewacji wykorzystuje pierwotne podziały pionowe i rytm otworów okiennych. Panele szklane o różnym stopniu refleksyjności i przezroczystości sprzyjają wtopieniu się budynku w otoczenie i zabytkowy kontekst, dając z jednej strony wrażenie spójnej całości a z drugiej umożliwiając odbiór zachowanej autentycznej części. 

Projektowana nowa kubatura pomieści funkcje hotelowe - głównie pokoje, które wymagają odpowiednich wysokości kondygnacji i podziałów wewnętrznych. Zachowane skrzydło wschodnie i ryzalit centralny zostaną zaadaptowane do nowych funkcji, z szacunkiem dla ograniczeń wynikających z wartości zachowanej autentycznej tkanki budowlanej. Na parterze zaprojektowano "strefę cichą" - rekreacyjno - relaksacyjną, w otwartej przestrzeni na drugiej kondygnacji części wschodniej zaprojektowano zespół sal konferencyjnych, wydzielonych mobilnymi ścianami. W części historycznej planowane zachowanie i częściowe odtworzenie oryginalnego wystroju budowli.

Error 301

Error

301

Moved

The document has moved here.