Mieszkanie + Budynek mieszkalny

Status: Koncept
Adres
Katowice
Klient
BGK Nieruchomości S.A.
Projektant generalny
Mariusz Lewandowski
Lider projektu
Piotr Kuflewski, Maciej Myszkowski
Zespół projektowy
Kamila Doniec, Filip Bożek
Nagrody
opracowanie projektu domu modelowego dla programu Mieszkanie Plus

I Nagroda - Mieszkanie Plus (konkurs na opracowanie projektu domu modelowego)

Ideą projektu było wykorzystanie modułowej struktury, do zbudowania miejskich kwartałówo pożądanym charakterze atrialnym lub wykorzystanie bazowego kwartału przy jego dowolnej modyfikacji tak by spełniał odpowiednią rolę urbanistyczną.

Otwarcie „do wewnątrz” stwarza poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców, które jest niezwykle istotnym elementem przyjaznego miejsca zamieszkiwania.Mały placyk wejściowy przy narożniku ulicy Korczaka, stanowi zapraszający urbanistyczny akcent, swoisty atraktor wiążący przestrzeńnowoprojektowanego założenia z istniejącym układem urbanistycznym. Jednocześnie jest to swoista brama wejściowa do strefy pieszej osiedla, która jest bocznym uzupełniającym ciągiem komunikacyjnym i kieruje ruch pieszy w kierunku dawnego przyszpitalnego parku. Plac główny stanowi główną przestrzeń publiczną założenia. Mimo iż przeprowadzony jest przez niego ruch kołowy, wyniesione skrzyżowanie a także uspokojony ruch zniesione są na obrzeża placu uwalniając przestrzeń dla pieszych. Na placu umiejscowiona lokalna dominanta w formie zegara, bądź obelisku

Error 301

Error

301

Moved

The document has moved here.