Contact

S.A.M.I. ARCHITEKCI
Mariusz Lewandowski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Dereniowa 2 lok. 9,
02-776 Warszawa

tel: (+48) 22 826 10 15
(+48) 22 826 02 18
fax: (+48) 22 826 13 27

email: biuro@samiarchitekci.com

Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004616, NIP: 526-24-61-503, REGON 016263075

Error 301

Error

301

Moved

The document has moved here.