Kaplica Rzymsko-Katolicka Użyteczność publiczna

Status: Ukończony
Adres
Warszawa, ul. Balaton
Klient
Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego
Rozmiar
171m2
Projektant generalny
Mariusz Lewandowski
Akwarela

autorstwa Grzegorza Wróbla - www.grzegorz-wrobel.com

Architektura

Budynek charakteryzuje się prostą bryłą z wyraźnie wydzielonym skrzydłem pomocniczym i akcentem w postaci dzwonnicy. Wejście główne, poprzedzone szerokim podestem, cofnięte do wnętrza u góry zwieńczone jest rozetą. Doświetlenie wnętrza zapewniają ponadto szklenia kurtynowe w ścianach bocznych i w połaciach dachu, przebiegające wzdłuż ścian szczytowych. Szklenia kurtynowe stanowią pionowe pasy wyraźnie oddzielające ściany szczytowe od bryły kaplicy. W bocznych ścianach znajduje się po 7 wąskich okien, których łączna liczba odpowiada ilości stacji Drogi Krzyżowej. Piętrowa część skrzydła nawiązuje do głównej części użytkowej kaplicy, zwieńczona jest dzwonnicą, której konstrukcję stanowią wyciągnięte w górę ściany zaplecza, ich kształt nawiązuje do ścian szczytowych nawy.

Detal / Wnętrze