Terminal lotniska w Lublinie Użyteczność publiczna

Status: Koncept
Adres
Świdnik
Klient
Port Lotniczy Lublin S.A.
Rozmiar
15 000m2
Projektant generalny
Mariusz Lewandowski
Lider projektu
Tomasz Szediwy
Zespół projektowy
Tomasz Urbański, Aneta Wardzińska, Joanna Nikiciuk, Marcin Pajura, Marek Kostykiewicz, Sebastian Tabędzki, Robert Nowicki, Krzysztof Kamiński, Konrad Waligóra, Ewelina Maciak
Nagrody
I wyróżnienie

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

Ukształtowanie budynku oparte jest na prostej, powtarzalnej siatce osi przecinających się pod ostrym katem, która stanowi za razem główną siatkę konstrukcyjną budynku i siatkę konstrukcji dachu.
Kąty wyznaczone przez przecinające się osie stanowią podstawę zbudowania bryły budynku i całości założenia.
Smukły kształt trójkąta ostrokątnego będącego podstawowym elementem geometrii dachu podkreśla dynamikę budynku i związek jego formy z funkcją. Widoczna zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz konstrukcja ma odgrywać decydującą rolę w odbiorze bryły budynku z ziemi i z powietrza. Dodatkowo do geometrii dachu nawiązuje ukształtowanie podziałów elewacji, jak i ukształtowanie całości układu w skali urbanistycznej.