MIESZKANIE + WROCŁAW KUŹNIKI - I nagroda

30.11.2018

Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną osiedla mieszkaniowego przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu.
 

realacja z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu :

https://www.facebook.com/PFRN.MieszkaniePlus/3

artykuł dotyczący wyróżnionych ptrac:

http://archinea.pl/3-nowe-osiedla-we-wroclawiu-wyniki-konkursu-mieszkanie-plus/

 

Jesteśmy zaszczyceni i bardzo szczęśliwi. Dziękujemy za doceniene naszej pracy, jednocześnie gratujemy i dziękujemy wszystkim pracowniom biorącym udział w postępowaniu.