S.A.M.I. od 1999 roku.

Pracownia powstała w 1999 roku. Od początku istnienia wykazywała się dynamicznym rozwojem i wysokim poziomem świadczonych usług.

Oferujemy wielobranżowe usługi projektowe, w szczególności:
◾projekty budynków użyteczności publicznej, biurowych, zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych, domów jednorodzinnych, architektury przemysłowej, adaptacje i rozbudowy budynków istniejących;
◾pomoc przy ocenie opłacalności planowanych inwestycji /analizy chłonności/;
◾pomoc przy pozyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy;
◾opracowanie projektów koncepcyjnych wraz z kosztorysami oceniającymi ich wykonalność w ramach założonego budżetu;
◾sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenie na budowę;
◾sporządzenie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę;
◾sporządzenie dokumentacji przetargowej;
◾usługi w zakresie inwestora zastępczego;
◾przygotowanie rysunków wykonawczych;
◾tworzenie materiałów reklamowych, promujących inwestycję;
◾prowadzenie nadzoru autorskiego;
◾kompleksowe opracowanie projektów wnętrz.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami i renomowanymi pracowniami branżowymi w dziedzinie instalacji sanitarnych, elektrycznych, mechanicznych i konstrukcji, zapewniając wielopłaszczyznową profesjonalną obsługę inwestycji.

Niewątpliwym atutem pracowni są ludzie. Obecnie zespół tworzy 40 osób, w składzie którego znajduje się 35 projektantów oraz 5 profesjonalistów, stanowiących zaplecze administracyjno-zarządzające. Trzon kadry, odpowiedzialnej za statutowe zadania firmy, stanowi grupa doświadczonych architektów, gwarantujących wysoki poziom oferowanych usług.

Dodatkowo, w ostatnim okresie, wdrożone zostały nowoczesne systemy zarządzania i kontroli pracy, pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości proponowanych rozwiązań projektowych, sprzyjające jednocześnie przestrzeganiu terminowych ustaleń umownych. Stale pracujemy nad rozwojem standardów pracy i doskonaleniem jakości oferowanych usług, dostosowując się do potrzeb Inwestorów i zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Pracownia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonania zawodu architekta z sumą gwarancyjną 8.000.000,00 zł.

Pracownia S.A.M.I. Architekci