Artykuł - budownictwo sakralne

24.09.2019

Zapraszamy do lektury artykułu, a wnim kilka słów o naszej realizacji - kaplica wykonana na zlecenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Balaton na warszawskich Bielanach.